romania engleza

Raport Scoala Altfel

Elevi

 

SITUAŢIA  ELEVILOR ÎNSCRIŞI

AN ŞCOLAR 2014/2015

 

 

Nr. crt

Forma de învăţământ

Nr. grupe/clase

Nr. elevi

Din care – fete

Externi

1.

Preşcolar

  3

25

6

 

2.

Primar

  9

83

17

49

3.

Gimnazial

10

85

38

 

4.

Liceu teoretic

  4

42

24

 

5.

Liceu tehnologic

  4

42

13

 

6.

Postliceal

  2

22

12

 

 

TOTAL

32

299

 

 

 

NUMĂRUL DE CLASE ŞI ELEVI

An şcolar 2014/2015

 

                        Clasa

Nr.clase

Nr.elevi

Din care-fete

Grădiniţă

3

25

6

 

Total preşcolari  - 3

                      25

6

Pregătitoare

2

 

                        15

           4

I

2

 

                        18

 

            4

 

II

1

 

                        10

 

           1

III

2

 

                        20

           4

IV

2

 

                        20

           4

 

 

Total primar - 9

 

                       83

 

         17

V

2

 

                       19

 

           6

VI

2

 

                       18

 

          6

 

VII

1

 

                      13

 

          6

 

VIII

4

 

                      27

 

         9

 

IX integrată

1    

                       8

           8

 

 

Total gimnazial – 10

 

                      85

 

          38

IX

2

22    ( 10+12)

5+3

X

2

22    ( 10+12)

5+4

XI

2

17    (  9 +  8)

8+2

XII

2

23    ( 14+  9)

6+4

 

Total liceu - 8

                     84

37 (24+13)

I-PL

1

14

7

II-PL

1

8

5

 

Total postliceal - 2

                     22

12

 

Total general  - 32

          299

114