romania engleza

Raport Scoala Altfel

Utile

SNAC


În România, Acțiunea Comunitară se implementează în cadrul unui program național, denumit Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC). Acțiunea Comunitară unește școli de masă cu școli speciale, azile și instituții de plasament într-un program clar, coerent și coordonat săptămânal, care cuprinde activități educaționale și creează un parteneriat de învățare între toți participanții. Acțiunea Comunitară îi implică pe elevi. Aceștia vor face vizite săptămânale la o școală specială, un azil de bătrâni sau la altă instituție locală de acest fel pentru a se întâlni cu copii și adulți și pentru a-i implica într-un program de activități care va facilita procesul de dezvoltare educațională și integrarea socială între voluntari și copii și adulți. Acțiunea Comunitară este organizată de un profesor (într-o școală de masă), care are rolul de coordonator al Acțiunii Comunitare în școala respectivă și care este responsabil cu recrutarea voluntarilor și cu organizarea acestui program. Calitățile necesare coordonatorilor sunt: entuziasm, spirit de inițiativă și energie. Fiecare coordonator din școala de masă va avea un partener de program în instituția parteneră (școala specială). În acest fel, se va stabili o „punte de comunicare” atât în interiorul școlii, cât și între școlile respective.