romania engleza

Raport Scoala Altfel

Despre noi

        Originea  învatamântului  special  pentru  surzi  din  România  este legata  de  existenta unui asezamânt cu caracter filantropic creat pentru ocrotirea copiilor orfani sau abandonati de parinti,  care  a  luat fiinta în Bucuresti, în a doua jumatate a secolului al XIX-lea.

        În calitate de inspector general al Serviciului Sanitar din România, Generalul Dr. Carol Davila întocmeste în 1860 un proiect de lege privitor la înfiintarea unei Directii de Asistenta Publica pentru copiii orfani în care prevede si obligativitatea îngrijirii si educarii copiilor surdo-muti, a copiilor debili-mintal si a celor orbi din nastere.

        În 1861 Doamna Elena, sotia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, face o  vizita la azilul din Cotroceni al Dr. Davila. Impresionata de cele vazute, adreseaza o scrisoare presedintelui Consiliului de Ministri în urma careia se construieste un local propriu destinat cresterii orfanilor. În anul 1863, conform dorintei Doamnei Elena, au fost aduse 39 de fete de la Institutul „Gregorian„ din Iasi si, odata cu ele, un numar de copii surdo-muti. Apare astfel în cadrul Azilului „Elena Doamna” primul colectiv de baieti surdo-muti constituit într-o sectie aparte. Acesta este nucleul din care se va dezvolta treptat cea dintâi scoala speciala de stat pentru instruirea si educarea  copiilor lipsiti de auz din tara noastra.

Din anul 1887 învatamântul special trece în grija statului. Printre  masurile luate de Administratia Eforiei Spitalelor a fost si aceea de a separa fetele de baieti. Astfel, baietii auzitori si surzi au fost mutati provizoriu în localul Ospiciului „Sfântul Pantelimon”. În catalogul anului scolar 1867-1868 se afla consemnate trei clase de elevi surdo-muti care, prin grija Dr. Carol Davila, vor beneficia de un profesor francez, el însusi surdo-mut.  De asemenea, pentru ca acesti baieti sa învete o meserie, se vor organiza doua ateliere, unul de tâmplarie si altul de sculptura artistica.

În urma staruintelor depuse de prefectura judetului Putna catre Guvern, se hotaraste ca orfelinatul „Sfântul Pantelimon” sa se mute din Bucuresti la Focsani. Primaria orasului cedeaza o suprafata de cinci hectare si astfel, este construit în Focsani primul edificiu care va gazdui „Orfelinatul de Surdo-Muti”. Stramutarea efectiva s-a facut în toamna anului 1895. Mai târziu, acesta se va numi „Institutul de surdo-muti din Focsani”.

Istoria Institutului a fost marcata de evenimentele din timpul celor Doua Razboaie Mondiale, de cutremurul devastator din 1940, de seceta din anii ce au urmat. Elevii au fost nevoiti sa învete si sa locuiasca în case particulare improprii, sa înfrunte lipsurile. Efectivul scolar a scazut drastic.

În 1958 Scoala Speciala de Surzi revine în locatia proprie. Începe o perioada linistita si de rezultate pozitive atât în plan material cât si în procesul de învatamânt.

În toamna anului 1960 se desfiinteaza Scoala speciala de fete din Braila. Elevele sunt transferate la Focsani si astfel, efectivul scolii – gazda înregistreaza o crestere brusca, ajungând la peste trei sute de elevi.

Prin înfiintarea gradinitei pentru copiii deficienti de auz, în 1963, scoala reuseste sa cuprinda întregul ciclu de învatamânt de la vremea respectiva.

        Un eveniment important în istoria scolii l-a reprezentat sarbatorirea în 1964 a o suta de ani de la înfiintarea primei forme de învatamânt pentru copiii surzi.

În urma cutremurului din 1977 cladirea scolii, avariata, a fost demolata si, pe acelasi loc, au fost construite  mai multe corpuri de cladiri destinate elevilor surzi. Din 1983, Scoala Speciala pentru Surzi Focsani functioneaza în actualul complex, cu spatii separate pentru sali de clase, gradinita, ateliere scolare, cantina, internat, sala de sport, spalatorie si centrala termica.

Ca urmare a dezvoltarii sistemului de învatamânt, în anul 1999 a luat fiinta prima clasa de liceu, cu profilul ?tiin?ele naturii, iar în 2004 s-a înfiintat scoala post-liceala cu profilul optica medicala. Astfel, scoala are astazi toate nivelurile de învatamânt: gradinita, învatamânt primar, gimnazial, liceal teoretic si tehnologic, post-liceal.

În anul 2006, Scoala Speciala pentru Surzi Focsani s-a transformat în Centrul ?colar pentru Educa?ie Incluziva ”Elena Doamna”, ?colarizând elevi cu cerin?e educa?ionale speciale. Astfel a crescut popula?ia ?colara, ajungând în anul ?colar curent la peste 300 de elevi.