Catedre/comisii

An școlar 2021- 2022

Învăţământ preşcolar

responsabil Mardaru Liliana

Învăţământ primar

psihopedagogie specială I - Balercă Mihaela

Profesori psihopedagogie specială II

responsabil Săvescu Monica

Profesori educatori

responsabil Feraru Costina

Limbă şi comunicare

responsabil - Florea Alina

Matematică şi ştiinţe

responsabil Ghiorghiță Nela

Om şi societate

responsabil Cinca Adrian

Tehnologii

responsabil - Iordache Garofiţa

Profesori itineranţi

responsabil Galoiu Ecaterina

Profesori psihopedagogi

responsabil Vasile Carmen