Oferta educațională

Preșcolar
Primar
Gimnaziu
Liceu Teoretic
Profesională
Postliceal

An școlar 2022-2023

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna” Focşani asigură servicii în următoarele domenii:

– educaţie specială şi specializată a copiilor cu deficienţe senzoriale – de auz;

– educaţie specială şi specializată a copiilor cu dificultăţi de învăţare, dezvoltare/adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament/socioafective;

– autism.

pentru:

 1. Învăţământ preşcolar                                
 2. Învăţământ primar şi gimnazial
 3. Învăţământ liceal Profil real – Filiera teoretică – Specializarea: Ştiinţe ale naturii – învăţământ de zi – clasele IX- XII  
 4. Învăţământ profesional – Domeniul Industrie textilă şi pielărie – Calificarea –Confecţioner produse textile – învăţământ de zi – clasele IX- XII
 5. Învăţământ profesional – Domeniul Tehnici poligrafice – Calificarea – Tipăritor offset – învăţământ de zi – clasele IX- XII
 6. Învăţământ postliceal – învăţământ de zi – durata 3 semestre, profil Optică  mecanică – specializare Optician

Servicii oferite:

 • activități instructiv-educative frontale realizate dimineața de către profesorii de psihopedagogie specială
 • terapie educațională complexă si integrată realizată după masă de către profesorii educatori
 • activități terapeutice specifice și de compensare individualizate: antrenament auditiv, educatie ritmică, activități de demutizare, logopedie – corectarea tulburărilor de limbaj, kinetoterapie
 • activități extrașcolare
 • asistență medicală în cadrul cabinetului medical școlar.

Facilităţi oferite elevilor:

 • cazare în căminul C.S.E.I. „Elena Doamna” Focşani,
 • masă la cantina din incinta şcolii,
 • bani de buzunar,
 • manuale şi rechizite şcolare,
 • echipament pe toată durata şcolarizării,
 • cabinet stomatologic – medic stomatolog,
 • consiliere şi diagnoză,

         Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii: str. Cuza Vodă nr. 56 Focşani, judeţul Vrancea, la telefon /fax: 0237/626769 – secretariat, sau la adresa de e-mail: csielenadoamna@yahoo.com.

 DIRECTOR,

Prof. Ioana Cherciu