Scurt istoric

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” este prima şcoală pentru surzi din ţară, înfiinţată în anul 1863 în Bucureşti de Elena Cuza, soţia domnitorului Al. I. Cuza, iar în toamna anului 1895 este mutată la Focșani unde fusese construit Orfelinatul pentru Surdo-Muți. La început au fost înscrişi doar băieţi pentru clasele I-IV.  Începând cu anul 1960, populaţia şcolară s-a mixtat prin aducerea fetelor de la Brăila, iar din anul 1963 s-a înfiinţat şi învăţământul preşcolar. În anul 1994, s-a înfiinţat şi învăţământul profesional – calificarea ”Confecţioner produse textile”. În anul 1999 a luat fiinţă şi învăţământul liceal filieră teoretică, profil real, specializarea ”Știinţele naturii”, în iunie 2003 având prima promoţie de absolvenţi de liceu. Pentru o finalizare a studiilor elevilor şcolii noastre, începând cu anul 2004 s-a înfiinţat şcoala postliceală – specializarea ”Optician”. În anul 2006 Școala Specială pentru Surzi s-a transformat în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Elena Doamna”, având în acest an școlar 295 de elevi. Începând cu anul școlar 2019-2020, școala funcționează cu o nouă calificare la învățământ profesional, domeniul ”Tehnici poligrafice”, calificare profesională ”Tipăritor off-set”.

           Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” asigură servicii de asistență educațională și terapeutic-compensatorii, de pregătire profesională pentru copii și tineri cu dizabilități senzoriale de auz, dizabilități intelectuale sau dizabilități senzoriale multiple.  Aceste servicii vizează formarea și dezvoltarea unor deprinderi, atitudini și competențe de bază ca premise ale unei bune integrări socio-profesionale, ținând cont de potențialul individual al beneficiarilor.

           Instituția este angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învățare-predare-evaluare, în căutarea soluțiilor creative pentru asigurarea unui învățământ centrat pe elev.