Viziune

Crearea cadrului instituţional de acţiune care să ofere accesul la educaţie a tuturor copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin servicii educaţional terapeutice de calitate, prin promovarea unui set de valori europene privind egalitatea de şanse, nediscriminarea pentru toţi participanţii la actul educaţional şi învăţământ pe tot parcursul vieţii. A asigura un învățământ de calitate centrat pe nevoile fiecărui elev, a redimensiona valoarea umană oferind un sprijin real tuturor elevilor, indiferent de gradul de dizabilitate, pentru integrarea socio-profesională, reprezintă esența misiunii Centrului  Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” care are la bază principiile învățământului special și special integrat.