Acasă

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” este prima şcoală pentru surzi din ţară, înfiinţată în anul 1863 în Bucureşti de Elena Cuza, soţia domnitorului Al. I. Cuza, iar în toamna anului 1895 este mutată la Focșani unde fusese construit Orfelinatul pentru Surdo-Muți.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna” este o instituție cu o experiență de peste 150 de ani în educarea și recuperarea copiilor cu deficiențe de auz, iar din anul 2006 când a devenit centru de educație incluzivă se adresează tuturor copiilor cu dizabilități: deficiență auditivă, mentală (grad moderat și sever), deficiențe asociate. Școala asigură servicii de asistență educațională și terapeutic-compensatorii, de pregătire profesională pentru copii și tineri cu dizabilități senzoriale de auz, dizabilități intelectuale sau dizabilități senzoriale multiple.

Aceste servicii vizează formarea și dezvoltarea unor deprinderi, atitudini și competențe de bază ca premise ale unei bune integrări socio-profesionale, ținând cont de potențialul individual al beneficiarilor.

Evaluarea și asigurarea calității sunt  o parte integrantă a ciclului de dezvoltare instituțională, vizând orientarea dezvoltării unității noastre, în sensul creșterii calității serviciilor educaționale, de intervenție terapeutic-recuperatorie și de profesionalizare oferite într-o continuă adaptare la standardele de calitate, nevoile și așteptările beneficiarilor și ale comunității locale. Instituția este angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învățare-predare-evaluare, în căutarea soluțiilor creative pentru asigurarea unui învățământ centrat pe elev.