Elevi

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”ELENA DOAMNA” FOCȘANI

AN ȘCOLAR 2021-2022

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
NUMĂR DE CLASE/GRUPE
Preșcolar
3 grupe
Primar
12  clase din care:
CP- 2 clase
cls.  I – 2 clase
cls. a II-a – 3 clase
cls. a III-a – 2 clase
cls. a IV-a – 3 clase
Gimnazial
10  clase din care:
cls. a V-a – 2 clase
cls. a VI-a – 2 clase
cls. a VII-a – 2 clase
cls. a VIII-a – 2 clase
cls. a IX-a(SP.)– 1clasă
cls. a X-a(SP.)– 1 clasă
Liceal 

Profil: real
Filieră: teoretică
Specializarea: Științe ale naturii
4 clase din care:
cls. a IX-a – 1clasă
cls. a X-a – 1clasă
cls. a XI-a – 1clasă
cls. a XII-a – 1clasă
Profesional - 2 specializări 
Profil: tehnic
Filieră: tehnologică
Specializarea: confecționer produse textile
Profil: tehnici poligrafice
Specializarea: tipăritor off-set

Se finalizează cu Certificat de competențe profesionale
nivel 3
7 clase din care:
cls. a IX-a prof. – 2 clase
cls. a X-a prof.  – 2 clase
cls. a XI-a prof.  – 2 clase
cls. a XII-a prof.  – 1 clasă
Postliceal

Domeniul: mecanică

Specializare: optician

Se finalizează cu Certificat de competențe profesionale

 nivel 5
2 clase din care:

PL I – 1 clasă

Pl II – 1 clasă

 

Total clase

            38 clase