Misiune

Integrarea socio – profesională a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în comunitate, în funcție de potențial și aptitudini, interesele și aspirațiile profesionale ale fiecăruia,  promovarea unui învăţământ incluziv modern, centrat pe elev care alternează metodele de predare – învăţare – evaluare tradiţionale cu cele moderne. Întreaga activitate este organizată astfel încât să se creeze un mediu educational de calitate, profesionist, la standarde educaționale care să ofere elevilor cu cerințe educaționale speciale șanse egale la educație, adaptat la nevoile și așteptările beneficiarilor, dar și ale comunității locale.