Personal didactic auxiliar

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR : 31

  • Secretari: 2
  • Contabil: 2
  • Administrator patrimoniu: 1
  • Bibliotecar: 1
  • Asistent social: 1
  • Informatician: 1
  • Pedagog școlar: 6
  • Instructor de educație extrașcolară: 7
  • Infirmiere: 2
  • Supraveghetor de noapte: 8