Echipa managerială

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – AN ȘCOLAR 2021-2022

 • Cherciu Ioana, director CSEI ,,Elena Doamna”, președinte
 • D-na Săpunaru Dorina, reprezentant  C.J. Vrancea 
 • D-na Brutaru Mihăilișca Delia Violeta, reprezentant Președinte C.J. Vrancea
 • Bernovici Petronela, director adj. C.S.E.I.”Elena Doamna”, membru
 • psihopedagog Badea Steluţa Antonina – membru          
 • psihopedagog Dima Surăianu Camelia- membru   
 • D-na Nechita Gabriela, reprezentantul părinţilor
 • D-na Musteață Maricica, reprezentantul părinților
 • Cernat Andrei, reprezentantul elevilor
 • Ghiorghiță Nela Nicoleta, reprezentant F.E.N. – observator
 • Cinca Adrian, reprezentant F.S.L.I. – observator